• 1

Контрол на качеството

Контрол на качеството

 Контрол на качеството на колбата

4
3
7

Докладите се фокусират върху всички размери, включително размерите на монтажните части

Инспекция на твърдост и размери на детски компоненти.

Изследване на металографска структура и твърдост

Изследване и анализ

3

Издръжливост на опън

1

Тест с пясък

2

Микроскопско изследване на структурата и разпределението на люспите заедно с измерване на размера на зърната.

Quality Control
Quality Control2
Quality Control1